Guttorm Gran Advokatkontor

Prisoversikt

Det vil ikke medføre noen kostnader for deg å be om en kort saksvurdering over telefon eller epost.

Honorarberegningen vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. 

Guttorm Gran har en timepris på kr 1.800 eks. mva.

Straffesaker (forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag) og barnevernsaker vil normalt være dekket av det offentlige, altså som fri rettshjelp. Det samme gjelder enkelte prioriterte sakstyper forutsatt at du oppfyller de økonomiske vilkår for å få innvilget fri rettshjelp (se nærmere under fri retthjelp).

Ofte vil en tvistesak være dekket under din  villa- eller innboforsikring, eventuelt andre forsikringsprodukter (bil, båt, hytte etc).

Priser

Guttorm Gran har ellers fast pris på:

01

Testament

Kr 2 500,00 inkl mva

04

Samboerkontrakt med testament

Kr 4 000,00 inkl mva

02

Samboerkontrakt

Kr 2 500,00 inkl mva

05

Ektepakt med testament

Kr 4 500,00 inkl mva

03

Ektepakt

Kr 2 500,00 inkl mva

Eventuelle offentlige gebyrer er ikke inkludert i fastpris. Fastpris forutsetter at det ikke er spesielle forhold som gjør oppdraget mer arbeidskrevende enn normalt.

Priser

Guttorm Gran har ellers fast pris på:

01

Testament

Kr 2 500,00 inkl mva

02

Samboerkontrakt

Kr 2 500,00 inkl mva

03

Ektepakt

Kr 2 500,00 inkl mva

04

Samboerkontrakt med testament

Kr 4 000,00 inkl mva

05

Ektepakt med testament

Kr 4 500,00 inkl mva

Eventuelle offentlige gebyrer er ikke inkludert i fastpris. Fastpris forutsetter at det ikke er spesielle forhold som gjør oppdraget mer arbeidskrevende enn normalt.

Be om en gratis juridisk konsultasjon

Det vil ikke medføre noen kostnader for deg å be om en kort saksvurdering over telefon eller epost.